Testersuite

Testersuite is een zeer gebruiksvriendelijke testmanagement tool waarmee gestructureerd en pragmatisch testen eindelijk binnen handbereik is. Met behulp van krachtige modules wordt het volledige testproces ondersteund. Testersuite is flexibel opgebouwd waardoor iedere klant de modules kan aanpassen (customizen) naar zijn specifieke behoeften. Testersuite ondersteunt het beheren van producten en requirements, het ontwerpen en uitvoeren van tests en het registreren en beheren van bevindingen (defects). Gebruikers kunnen vanuit het home scherm direct testactiviteiten uitvoeren. Testersuite maakt testen makkelijk!

Testtrajecten

Voor het uitvoeren van testwerkzaamheden worden testtrajecten gestart. Testersuite kan worden gebruikt voor omvangrijke testtrajecten binnen projecten of releases maar is ook zeer geschikt voor het testen van kleine wijzigingen. Indien gewenst kan voor het testen van wijzigingen gebruik worden gemaakt van de standaard integratie met TOPdesk. Start testtrajecten met een subset uit de Masterlist en na afloop kunt u alle nieuwe en gewijzigde tests terugschrijven naar de Masterlist. Hergebruik van testware wordt op deze manier gegarandeerd!

Requirements

In de requirements module kunt u op eenvoudige wijze uw requirements vastleggen, toewijzen aan ontwikkelaars en de voortgang bewaken. U registreert zogenaamde testproducten (systemen en/of processen) en beschrijft de werking van deze producten in de vorm van requirements. Voor het managen van de requirements worden onder andere de ontwikkelaar, prioriteit en status vastgelegd. Voor het testen van de requirements worden er testcases gemaakt in de module Testontwerp.

Testontwerp

Het specificeren van tests vindt plaats in de module Testontwerp. Voor het testen van requirements kunt u testcases opstellen die u indien gewenst kunt uitwerken in teststappen. De mate van detaillering bepaalt u helemaal zelf. Voor het testen van (end-to-end) processen worden testcases gecombineerd in testscenario’s. Op die manier kunt u in Testersuite een onderhoudsvriendelijke testset opbouwen die geschikt is voor hergebruik in meerdere testtrajecten.

Testuitvoering

Een testcoördinator kopieert in de module Testuitvoering de testcases en testscenario’s naar zogenoemde testruns. In de testruns wordt per test aangegeven welke tester de test moet uitvoeren. De testruns worden ingepland en de testers worden automatisch per mail geïnformeerd als ze aan de beurt zijn om een test uit te voeren. De testers leggen de resultaten vast in de testruns en maken waar nodig direct bevindingen aan. Het coördineren van de (volgorde van) testuitvoering over meerdere organisaties heen was nog nooit zo eenvoudig!

Bevindingen

In deze module worden bevindingen per testtraject geregistreerd en beheerd. Bevindingen kunnen direct tijdens het uitvoeren van testruns worden aangemaakt. Voordeel is dat alle contextinformatie over de uitgevoerde test in de bevinding wordt vastgelegd. Ontwikkelaars kunnen hierdoor bevindingen snel oplossen. Daarnaast is het mogelijk om losse bevindingen aan te maken. Status, prioriteit, schermprints en koppeling naar product of requirement zijn standaard onderdelen van een bevinding. De workflow functie in Testersuite, die u volledig kunt aanpassen aan uw eigen proces, zorgt ervoor dat betrokkenen automatisch worden geïnformeerd en getriggerd als dat nodig is.  Lees verder...

Rapportages

Met behulp van de Rapportage module wordt inzicht gegeven in de voortgang van de testactiviteiten en de testdekking over de producten en requirements in het testtraject. Testersuite bevat standaard rapportages over bevindingen, testontwerp en testuitvoering. Rapporteren per risicoklasse en per product of requirement geeft zicht op de status van het testtraject zodat waar nodig direct kan worden bijgestuurd. U kunt de rapportages printen en exporteren zodat u eenvoudig uw omgeving kunt informeren.

Masterlist

Testersuite bevat een aparte module waar tests uit verschillende testtrajecten worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. In de Masterlist wordt de regressietestset opgebouwd en onderhouden. Na afronding van een testtraject kunnen de testproducten, requirements, testcases en testscenario’s worden weggeschreven naar de Masterlist. Deze kunnen vervolgens in andere testtrajecten worden gebruikt. Met behulp van een handige zoekfunctie zijn de tests die bij bepaalde processen, systemen of requirements horen snel te selecteren. Daarnaast heeft u in de Masterlist continu zicht op de status van uw processen en/of systemen omdat u eenvoudig kunt zien in welke lopende testtrajecten ze voorkomen. Deze krachtige functionaliteit voor het onderhouden en gebruiken van een regressietestset is uniek in de markt van testmanagement tools!