Te vaak komt kort voordat de testuitvoer start de vraag naar voren: “Hoe leggen we de bevindingen uit de testfase vast?”. Veel gehoorde antwoorden hierop zijn “We hebben hier niets voor” of “Laten we het in Excel vastleggen?”. Een logische stap is het gebruiken van een onoverzichtelijke Excel sheet met alle uitdagingen van dien. Dit bezorgt de testcoördinator uitdagingen in versiebeheer, maakt het lastig om opvolging te bewaken en maakt rapporteren erg tijdrovend. Door het ontbreken van een goed bevindingenbeheer proces kan de testfase bovendien vertraging oplopen en het project zelfs duurder uitvallen dan begroot.

Met een gestroomlijnd bevindingenbeheer proces in combinatie met een krachtige bevindingbeheer tool wordt dit scenario niet alleen voorkomen, het geeft grip op en meer inzage in de kwaliteit van het testobject. Dit bespaart tijd en geld en voorkomt dat bevindingen onnodig in productie belanden!

Registreren van een bevinding

Een bevindingenregistratie is meer dan het vastleggen van geconstateerde problemen. Het is het begin van een weg door het oplossingsproces binnen, en soms buiten, de (project)organisatie. Als deze route vooraf niet goed is uitgestippeld leidt dit tot extra reistijd, stranden van bevindingen of zelfs verdwalen. In Testersuite is de juiste route alvast voor u uitgestippeld.

Er kan veel tijdwinst geboekt worden wanneer de bevinding reproduceerbaar is door degene die moet analyseren en oplossen. Dit voorkomt extra afstemming en overleg en maakt een korte(re) afhandeltijd mogelijk. Naast een duidelijke omschrijving van het probleem is het daarom mogelijk om extra contextinformatie toe te voegen in de vorm van bijlagen of schermprints. Ook wordt het uitgevoerde testscript inclusief resultaten automatisch als bijlage bij de bevinding gevoegd.

Tot slot is het mogelijk de standaard velden zoals prioriteit, blokkerend, tester, behandelaar, testsoort en testomgeving uit te breiden met ‘eigen’ custom velden. Dit zorgt samen voor het afdwingen van een gestroomlijnd bevindingenproces binnen uw testtraject.

Bevindingenbeheer

Minstens zo belangrijk als het vastleggen van bevindingen, is het bewaken dat (met name de ernstige) bevindingen snel worden verholpen, hertest en gesloten. Een eenvoudig bevindingenbeheer proces ziet er als volgt uit:

Bevindingenbeheer

Vanzelfsprekend zal een bevinding met een blokkerende status of met prioriteit urgent om een snellere afhandeling vragen dan een lagere prioriteit. Een aangemaakte bevinding krijgt in Testersuite automatisch de status ‘Nieuw’, zodat een beoordelaar kan verifiëren of de bevinding terecht is, compleet is en de juiste prioritering toegekend heeft gekregen. Indien een bevinding onterecht is wordt de status gewijzigd in ‘Afgewezen’.

Als een bevinding terecht en compleet is wordt deze ‘In behandeling’ genomen door (of op naam gezet van) een behandelaar. Na het reproduceren van de bevinding wordt een oplossing uitgewerkt en een eerste test uitgevoerd door de behandelaar. Zodra de oplossing succesvol is in de ogen van de behandelaar wordt deze getransporteerd van ontwikkelomgeving naar testomgeving en krijgt de bevinding de status ‘Hertest’. De tester kan via een mail of in de takenlijst zien dat de bevinding wacht op hertest.

Een oplossing die leidt tot een succesvolle hertest leidt tot het sluiten van de bevinding. Voordat de oplossing echter naar productie getransporteerd wordt, is het in veel gevallen nuttig ook de aansluitende processen te regressietesten. Binnen Testersuite wordt ook het testen van regressie volledig ondersteund.

Bevindingenrapportage

Het vastleggen en oplossen van bevindingen is niet het belangrijkste resultaat van de testfase. De geregistreerde bevindingen tezamen geven namelijk een indruk van het (gebrek) aan kwaliteit van het testobject. Dit kan leiden tot de beslissing om bijvoorbeeld bepaalde onderdelen extra diepgaand te testen of de Go Live datum te herzien.

De rapportagebehoefte van de test coördinator, de projectmanager en de opdrachtgever lopen uiteen. De test coördinator heeft met name behoefte aan operationele stuurinformatie zoals “Wat is de status van de blokkerende bevindingen?” en “Welke hertests moeten nog worden uitgevoerd en door wie?”. De projectmanager wil periodiek geïnformeerd worden over de voortgang in aantallen bevindingen per prioriteit in combinatie met een algeheel kwalitatief oordeel. Ook opdrachtgever heeft behoefte aan rapportage, welke richting ingebruikname (Go Live) steeds verder toe neemt.

Testersuite bevat een flink aantal standaard rapportages, eventueel gesorteerd naar status of periode. Tevens is het mogelijk om middels filtervelden een overzicht samen te stellen van bijvoorbeeld het aantal open bevindingen voor systeemonderdeel X met een hoge prioriteit. Dit maakt het mogelijk om snel in te grijpen waar nodig. Een ander voordeel van een complete bevindingenrapportage is dat het nemen van beslissingen omtrent planning en inzet onderbouwt en vergemakkelijkt. Het in een vroeg stadium signaleren en uitgebreid kunnen rapporteren bespaart tijd en geld.

Geen issue!

Bevindingenbeheer is hoogst noodzakelijk in zowel grote als kleine testtrajecten en draagt bij aan het succes van de testfase. Bovendien vergroot het inzicht én de kwaliteit van de opgeleverde software. De vraag “Hoe leggen we de bevindingen uit de tests vast?” kan dus ook beantwoordt worden met “Binnen één dag kunnen we beschikken over Testersuite, een compleet aan onze wensen aangepaste bevindingenbeheer tool”.

Met Testersuite is dit issue dus binnen één dag opgelost!

Omdat elke organisatie of project verschillend omgaat met testen, is het bovendien mogelijk Testersuite aan te passen naar de wensen en richtlijnen van uw organisatie.

Vraag een demo aan