Overheid
Burgers en organisaties vertrouwen op de digitale Overheid. Efficiënte processen en kwalitatieve informatiesystemen zijn hierin essentieel.

De digitale Overheid moet betrouwbaar zijn 

Burgers en organisaties willen snel en goed geholpen worden door de overheidDat betekent dat er hoge eigen gesteld worden aan de digitale overheid.  Informatiesystemen moeten betrouwbaar en up-to-date zijn. Wanneer dit niet het geval is, leidt dit tot ergernissen en negatieve publiciteit. Dit wil je het liefst voorkomen. 

Testen en valideren van wijzigingen 

De kwaliteit van je informatiesystemen en IT-infrastructuur is dus uitermate bepalend voor een succesvolle relatie met burgers en organisaties. Het testen en valideren van de infrastructuur, interfaces, software, systemen en alles wat daaromheen hangt krijgt steeds meer een verplicht karakter. 

Borging ten behoeve van audits en meer 

Het borgen van testprocedures en validatie van (informatie)systemen heeft niet een vrijblijvend karakterDenk aan de richtlijnen en protocollen die deel uitmaken van de BIO – Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Daar waar alle bestuurslagen binnen de overheid voorheen nog een eigen baseline hadden, is dit nu samengevoegd. Er ligt nu meer focus op risicomanagement.   

Reden genoeg om de kwaliteit van de ICT, het informatiemanagement & functioneel (applicatie)beheer binnen de organisatie te verankeren en te borgen. 

Het testen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Dus ook van medewerkers die dagelijks werken met informatiesystemen. De vraag is ‘hoe organiseer je dit zo efficiënt en effectief mogelijk?’.

Testersuite is hét testplatform voor de overheid. Of het nu gaat om applicaties van Centric of PinkRoccadeDoordat Testersuite ontwikkeld is door testprofessionals en processpecialisten is Testersuite breed in te zetten. Testersuite helpt je om je testproces neer te zetten en te onderhouden.  

Inmiddels gebruiken tal van provincies, gemeentes en waterschappen Testersuite. Meer weten over ervaringen van klanten uit de publieke sector? Neem dan contact met ons op.