Testersuite B.V. biedt laagdrempelige maar zeer krachtige en volledige testmanagement tool op SaaS (Software-as-a-Service) basis. De tools zijn ontworpen op basis van jarenlange praktijkervaring met complexe testtrajecten . Testersuite onderscheidt zich door gestructureerd testen te combineren met gezonde pragmatiek. Op gebied van testmanagement tools is er binnen testtrajecten grote behoefte aan pragmatische oplossingen. Medio 2011 is Testersuite opgericht om invulling te geven aan deze behoefte. Testersuite maakt testen makkelijk!

Onze visie

Eén van de grote IT uitdagingen voor de komende jaren is het streven naar maximale stabiliteit en maximale flexibiliteit. Stabiliteit wordt steeds belangrijker omdat de bedrijfsvoering voortdurend afhankelijker wordt van goed functionerende informatiesystemen. Aan de andere kant wordt grote flexibiliteit verwacht door de business waardoor systemen continu onderhevig zijn aan verandering (continuous delivery). De gevraagde flexibiliteit vergroot dus de kans op instabiliteit.

De oplossing voor deze schijnbare tegenstelling is een volwassen testproces dat goed aansluit op verschillende methoden voor het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen (Waterval, Agile, Scrum, DevOps etc.). Effectief en efficiënt testen van informatiesystemen is nodig om snel aanpassingen door te kunnen voeren. Op die manier wordt voorkomen dat de stabiliteit van systemen en daarmee de continuïteit van de business gevaar loopt.

Onze missie

Het testproces faciliteren met testtools die perfect aansluiten op de gangbare methodes voor het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale aansluiting op aanpalende processen zoals change management, project management en ontwikkeling.