Webinar Testen in de cloud met de kracht van eenvoud. Schrijf je nu in!
July 2015

Testen op basis van productrisico’s

Omdat softwarefouten grote gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijfsvoering, is het noodzakelijk om wijzigingen en IT projecten goed te testen. Gezien de beperkte hoeveelheid tijd en geld voor het testen, dienen er keuzes te worden gemaakt. Omdat niet het vinden van fouten, maar vooral het afdekken van risico’s belangrijk is bij testen, kunnen deze keuzes het beste gemaakt worden op… Lees verder

June 2015

Testnet Summer School

Op woensdag 24 juni opende het NBC in Nieuwegein haar deuren voor de jaarlijkse TestNet Summer School. Leden van TestNet krijgen hier de gelegenheid om in de zomermaanden hun testkennis verder uit te breiden. Tijdens de 2015 editie is door Testersuite de opleiding 'Configuratie en gebruik Testersuite' verzorgd. De opleiding bestond uit een combinatie van… Lees verder

May 2015

Professioneel testen met Testersuite. Uitgelegd in...

Professioneel testen is een complex maar onmisbaar proces om IT wijzigingen en projecten succesvol live te brengen. Testersuite heeft als doel om testen makkelijk te maken, en doet dat met krachtige maar zeer gebruiksvriendelijke modules. Ook de uitleg over Testersuite doen we zo eenvoudig mogelijk. In onderstaande animatie krijgt u in 2 minuten tijd een goed beeld van Testersuite. https://www.youtube.com/watch?... Lees verder

February 2015

Testersuite ondertekent solution partnership met T...

Testersuite heeft in het eerste kwartaal van 2015 een solution partnership ondertekend met TOPdesk, leverancier van standaardsoftware voor servicemanagement. Hierdoor is een krachtig middel beschikbaar gekomen om TOPdesk wijzigingen gestructureerd te testen. Het succesvol doorvoeren van wijzigingen hangt immers voor een groot deel af van de mate waarin de wijzigingen goed zijn getest. De gezamenlijk ontwikkelde i... Lees verder

February 2015

TOPdesk wijzigingen gestructureerd testen in Teste...

Testersuite is een Cloud testmanagement applicatie voor testen in projecten en beheer. Met behulp van krachtige modules wordt het volledige testproces ondersteund. TOPdesk en Testersuite hebben een koppeling ontwikkeld waarmee het mogelijk is om TOPdesk wijzigingen gestructureerd te testen in Testersuite. Voordelen De TOPdesk - Testersuite koppeling heeft veel voordelen, waaronder: Minder risico's bij het… Lees verder

January 2015

Testersuite hoofdsponsor van TestNet

Tweemaal per jaar organiseert TestNet, de vereniging voor Nederlandse testprofessionals, een groot evenement waarin het uitwisselen van kennis en kunde op testgebied centraal staat. In 2015 is Testersuite hoofdsponsor van TestNet voor zowel het Voorjaarsevenement op donderdag 30 april als het Najaarsevenement op woensdag 14 oktober. Op beide evenementen is Testersuite de hele dag aanwezig… Lees verder

October 2014

Probleemloos door de IT audit

Steeds vaker is een externe IT audit (voorheen 'EDP audit') voor organisaties aanleiding om het testen te verbeteren. Voor iedere IT wijziging moet namelijk kunnen worden aangetoond welke tests zijn uitgevoerd, welke resultaten hieruit voortvloeiden en hoe het proces van acceptatie is verlopen. Een groot deel van deze testuitdaging zit in een consequente vastlegging. Testen… Lees verder

September 2014

Testersuite gebruikersbijeenkomst 18 november

Bij de ontwikkeling van Testersuite streven we er continu naar om het testen van complexe systemen zo eenvoudig mogelijk te ondersteunen. De verdere ontwikkeling wordt dan ook in grote mate beïnvloed door de wensen vanuit bestaande klanten. Op dinsdag 18 november aanstaande wordt in de middag een Testersuite gebruikersbijeenkomst georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is: Kennismaking tussen Testersuite klante... Lees verder

July 2014

Merendeel SAP gebruikers test (nog) met Excel

Ieder voorjaar organiseert de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) een gebruikerscongres om kennisuitwisseling onder SAP gebruikende bedrijven te bevorderen. Voor testconsultancy bedrijf PTWEE aanleiding om te onderzoeken hoe het gesteld is met de 'testvolwassenheid' van de bezoekende bedrijven. Bevindingen SAP testen in 'Excel lijstjes' De onderzoeksresultaten geven een interessant beeld van hoe het... Lees verder

April 2014

Regressietest automatiseren, zinvol of niet?

Bij het testen van wijzigingen is het aan te bevelen om, naast de wijziging zelf, ook de aangrenzende onderdelen te testen. Hiermee wordt (hopelijk) aangetoond dat de wijziging geen negatief effect, ook wel regressie genoemd, heeft op de ongewijzigde onderdelen. Het in toenemende mate moeten testen op regressie is vaak een aanleiding om te onderzoeken… Lees verder

March 2014

Maak testen volgens TMap makkelijker

De afhankelijkheid van goed werkende software is voor veel organisaties zeer groot. Om te voorkomen dat kleine wijzigingen leiden tot grote verstoringen, wordt steeds meer tijd besteed aan testen. Het is daarom niet verrassend dat een testmethodiek zoals TMap Next wordt omarmd. Helaas gaat de toegevoegde waarde van testen volgens TMap gepaard met (nog) meer administratie.… Lees verder

February 2014

(Minder) tijd voor test case management

In een implementatieproject zijn na de ontwerp- en bouwfase alle ogen gericht op de testfase. Deze fase moet inzage geven in de kwaliteit van de software die, kort daarna, in gebruik genomen wordt. De geplande tijd om te testen is beperkt, veel komt dus aan op een goede voorbereiding. Helaas gaat al in de voorbereiding… Lees verder